Försäljningsvillkor för Samköp

Vi kommer löpande erbjuda möjlighet till Samköp av solcellspaneler som givet minsta uppnådd volym levereras fraktfritt till en för samköpet förutbestämd upphämtningspunkt.


Panelpriset är beroende på din beställningsvolym och max/min-pris framgår på produktsidan för varje samköp.


Varje Samköp har en teckningsperiod och en förutbestämd leveransmånad. Du väljer den upphämtningsort som passar dig bäst & lägger din order av solpaneler under teckningsperioden. Vi meddelar dig om minsta volym uppnåtts senast 15 dagar efter teckningsperioden. Om inte minsta volym uppnås kontaktar vi dig med förslag på alternativa vägar framåt.


Panelerna kan förskottsbetalas och i dessa fall utgår en förutbestämd kontantrabatt per pall och lös panel. Kontantrabatten dras av automatiskt om du förskottsbetalar i rätt tid men vill du att det står rätt i din varukorg kan du lägga till kontantrabatten i kundkorgen själv. Du hittar kontantrabatten som en produkt under samköpskategorierna. 


Dina pengar betalas till ett klientmedelskonto om du förskottsbetalar och blir inte tillgängliga för oss förens efter att du erhållit din leverans!


Om du inte önskar att förskottsbetala dina paneler kan du efter godkänd kreditprövning betala mot räntefri faktura.


Om du önskar att förskottsbetala anges detta enklast i samband med din order, men din beställning kan uppdateras för förskottsbetalning fram till 45 dagar innan leveransmånaden. Förskottet skall vara inbetalt och bokfört på klientmedelskontot senast 20 dagar innan leveransmånaden. Om förskottsbetalning valts men betalningen inte är bokförd första bankdagen efter teckningsperioden genomförs en kreditkontroll. Om kreditkontrollen är godkänd kan inbetalning ske fram till 20 dagar innan leveransmånaden med bibehållen kontantrabatt, om kreditkontroll inte medger kreditköp kontaktas du av vår kundservice.


Väljs förskottsbetalning men betalning uteblir utgår ingen kontantrabatt och beställningen hanteras enligt villkor för fakturaköp. Detsamma gäller om betalning sker senare än 20 dagar innan leveransmånaden.


Det finns även möjlighet att samtidigt beställa installationsmaterial & växelriktare till din anläggning i samband med samköpet. Önskat övrigt material skall beställas i samband med order av paneler. Om tillräckligt många beställer installationsmaterial och växelriktare erbjuds egen upphämtning även av detta material. Val för egen upphämtning eller hjälp med hemtransport som angetts för panelerna utgör önskemål om leveranssätt för installationsmaterial. Om volymen installationsmaterial med önskemål om egen upphämtning inte uppnås utgår fraktkostnad enligt vad som specificerats i samband med din order. Om egen upphämtning är möjlig krediteras fraktkostnaden med avdrag för en administrationsavgift á 100 kronor inkl. moms. Terminalkostnad för övrigt material tillkommer vid egen upphämtning.