Länkar

Här har vi sammanställt nyttiga länkar för dig som är intresserad av att skaffa en solcellsanläggning.  Solcellsgrossen tillhandahåller allt material som behövs för en komplett anläggning och kan assistera med layout och designlösningar. Tänk på att alltid införskaffa den kunskap som behövs för en installation och anlita behöriga person vid behörighetskrävande arbeten. 


Offertmall - Fyll i så återkommer vi med förslag på material och layout

Solcellsgrossen Offertmall


Ansökan om solcellsbidrag

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/e-tjanster-for-bidrag-och-garantier/sok-bidrag-och-stod-elektroniskt1/


Batteribidrag (energilagring i hemmet) - information och ansökan

https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/e-tjanster-for-bidrag-och-garantier/sok-investeringsstod-for-energilagring-i-hemmet-via-var-e-tjanst/

http://www.energimyndigheten.se/fornybart/stod-och-bidrag-pa-fornybartomradet/


Uppdateringar gällande  bidrag för gröna investeringar
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/09/nytt-skatteavdrag-nasta-ar-for-privatpersoner-som-gor-grona-investeringar/


Energimyndigheten - solelsportalen

https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/


Installationsregler och råd

https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/installera-och-renovera/installation-av-solceller/

https://www.elsakerhetsverket.se/yrkespersoner/elinstallationsforetag/arbete-pa-elanlaggning/solcellsanlaggningar/vem-far-installera-solceller/


Senergias montagehandbok

https://forms.office.com/FormsPro/Pages/ResponsePage.aspx?id=JGFmR9YIVkyrf0UvxB2O9Eur3YAYY6dMji-AahiFIu5UN1M5V09ZRlZPVEpNRllKRkFXRVdCUVlJNi4u


Solar Scorecard

The Silicon Valley Toxics Coalition


Bloggar och forum
Det finns inga produkter att visa i denna kategori.