Fraktvillkor för Samköp

Panelerna levereras fraktfritt till en för Samköpet bestämd upphämtningsplatst. Du väljer själv ort för upphämtning i samband med din intresseanmälan för Samköp. Önskas hjälp med hemtransport tillkommer kostnad för detta. Transportkostnad meddelas via mail av vår kundservice kort tid efter att du anmält intresse om hjälp med hemtransport.


Du kan välja att avstå från hjälp med hemtransport och istället hämta ditt material själv om kostnaden är för hög genom att kontakta vår kundservice. Detta skall ske inom fem dagar från att kostnad för hemtransport kommunicerats.


Om du vill dra tillbaka din intresseanmälan för samköp görs detta genom att kontakta vår kundservice. Detta skall ske inom teckningsperioden. 


Annat material
Annat material än paneler är inte en del av samköpet och levereras i normalfallet till angiven leveransadress (och inte till upphämtningsplatsen). Om tillräckligt många beställer installationsmaterial och växelriktare i samköpet erbjuds egen upphämtning även av detta material. Val för egen upphämtning eller hjälp med hemtransport som angetts för panelerna utgör önskemål om leveranssätt för installationsmaterial. Om volymen installationsmaterial med önskemål om egen upphämtning inte uppnås utgår fraktkostnad enligt vad som specificerats i samband med din order.
Om egen upphämtning är möjlig krediteras fraktkostnaden med avdrag för en administrationsavgift á 100 kronor inkl. moms. Terminalkostnad för övrigt material tillkommer vid egen upphämtning.