Batterier

Visste du att det finns ett statligt stöd för lagring av egenproducerad el tillsammans med nätansluten solcellsanläggning? Stödet är på hela 60% av investeringen och maximalt 50 000 kr.


Länk till ansökan:
http://www.energimyndigheten.se/fornybart/stod-och-bidrag-pa-fornybartomradet/

Ansökan skall vara inne senast sista december 2020. Installationen kan genomföras fram till sista juni 2021.


Solcellsgrossen har de internationella kontakterna för att tillgodose ert behov, allt från 1kWh till 1MWh. Maila oss med dina frågor så berättar vi mer.