Grundläggande dimensionering

2016-11-22 0 Comment(s)

När man ska dimensionera en solcellsanläggning finns ett antal viktiga faktorer att beakta. För att göra en första grundläggande dimensionering bör man fråga sig:

  • Hur många paneler får plats på taket?
  • Hur stor är elförbrukningen?
  • Vilken styrka är det på huvudsäkringarna?

Den första frågan är ganska rättfram. Man får ta fram måttband, papper och penna och göra en enkel ritning över tillgänglig takyta. De ytor som är bäst lämpade för solceller är ytor som vetter mot öster till väster och allt däremellan. Absolut bäst är rakt mot söder. Ytor som lutar mot nordöst, nordväst eller norr ger även dessa möjlighet att producera solel, men man får ganska lite solel för investeringen så vi rekommenderar inte detta. När man har en ritning över lämpliga takytor är nästa steg att pussla in solcellspaneler av lämplig storlek. De vanligaste storlekarna är ungefär 1x1,65m men det finns även 1x1,95m och man kan blanda storlekar om de är av samma fabrikat och verkningsgrad. Man kan också placera panelerna antingen "liggande" - landskapsläge, eller "stående" - porträttläge. Har man tex en takbredd om 9,5m så kan man alltså montera en rad om 9st stående paneler eller 9,5m/1,65m = 5st paneler liggande eller 9,5m/1,95m = 4st paneler liggande av den större modellen. Vidare, har man ett takfall (takets mått från nock ner till takfot/hängränna) om tex 5,5m så kan man montera 3 rader stående standardpaneler vilket då blir 3x1,65m = 4.95m eller 2 rader standardpaneler plus en rad med de större panelerna vilket skulle bli 2x1,65m + 1,95m = 5,25m. Man får helt enkelt pussla ihop vad som blir bäst utnyttjande av takytorna.

Elförbrukningen

Leave a Comment